Posts by 1bcma

На Кашагане построят крупный завод по переработке газа

На Кашагане построят крупный завод по переработке газа

https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2020-02/na-kashagane-postroyat-krupnyy-zavod-po-pererabotke-gaza

Мощный газоперерабатывающий завод планируют построить рядом с Кашаганом

Мощный газоперерабатывающий завод планируют построить рядом с Кашаганом

https://www.kazpravda.kz/news/obshchestvo/moshchnii-gazopererabativaushchii-zavod-planiruut-postroit-ryadom-s-kashaganom